Kungsberget vill bygga ut

Kungsbergets skidbacke vill ha fler backar och fler pistmaskiner, och vill dessutom bygga om restaurangen.
Anledningen är, enligt Kungsberget, ett ökat skidinstresse som man har märkt av. Och för att förverkliga dom här planerna vill man ha mer pengar från Sandvikens kommun. Förbättringarna kostar totalt 21 miljoner kronor, och ska till hälften finansieras med egna pengar och extern leasing. Den resterande summan - ungerfär 10miljoner - ska finansieras genom lån från Sandvikens kommun, bl.a. genom höjd checkkredit.