35 tyska läkare har erbjudits jobb

Satsningen på att locka läkare från Tyskland verkar bli en succé för landstinget Gävleborg. Av de 80 tyska läkare som bjöds hit i slutet av november har nära hälften - 35 stycken - erbjudits jobb.

Ingela Kofoed Pedersen, landstingets kompetenssamordnare, berättar också att flera läkare kommer på besök i januari.

I början av januari ska de 35 läkarna som har fått erbjudandet i första omgången svara ja eller nej. De som tackar ja ska sedan gå en svenskakurs under 23 veckor innan de kan börja jobba i oktober-november 2007.