Trots rekordvarm sommar - inga bakterieproblem

Trots den rekordvarma sommaren ser det bra ut på bakteriefronten - inga anhopningar av bakterier i livsmedel eller dricksvatten. Det visar en rundringning som Radio Gävleborg har gjort till de största kommunerna i länet.
Helena Skoglund, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Bollnäs kommun, tror att anledningen till att det inte utbrytit några större bakteri-invasioner på livsmedlen är att företagarna är medvetna om risken och vidtagit åtgärder. Även dricks- och badvattnet är okej ur bakteriesynpunkt. Hilding Sjölund på företaget Allkontroll, som är det labföretag som länets kommuner anlitar för att sköta vattenproverna, tror att det kan bero på att det trots allt var en del omsättning på vattnet i början av sommaren, även om regnet då är svårt att komma ihåg nu.