Svettig älgjaktspremiär

Värmen och de många björnarna är två faktorer som ställer till problem när älgjakten inleds i länet idag.
Värmen gör det svårt för hundarna att få vittring samtidigt som den tid jägarna har på sig att ta hand om köttet förkortas. Björnarna så är särskilt i länets norra delar nu så talrika att jägarna börjat se dem som konkurrenter om bytet. En nyhet för året är dock förlängd jakttid i länets norra delar där det nu på sina håll går att jaga älg ända till slutet av januari.