Sandvik utvidgar sina domäner

Sandvik växer med ett nyförvärv. Det är genom en överenskommelse med den finländska Metso koncernen som Sandvik har köpt in bolaget Metso powdernet.
Sandviksaktien steg med 2,75 procent till 102,25 kronor på beskedet.
Affären offentliggjordes den 23 november förra året.