Bussförarbrist hotar i länet

Det kan bli stor brist på bussförare i Gävleborg och på bussbolaget Swebus sätter man nu igång en stor värvningskampanj. Minst 15 nya förare per år ska lockas till företaget.
Det är den höga medelåldern bland bussförarna som tvingar Swebus att att nyanställa minst 15 bussförare per år under flera år framöver. Bristen på bussförare är ett problem i hela landet som kan få katastofala följder i om inget görs genast menar man på Näringsdepartementet. På Swebus i länet är man nu också t.o.m. beredd att korta arbetsveckorna för att locka fler förare. På arbetsförmedlingen Gävleborg finns just nu nio lediga förare anmälda.