Bilinbrotten minskar i länet

Bilbrotten fortsätter att minska i Gävleborgs län.

Sedan 2004 har antalet bilstölder halverats i länet.

Orsakerna är att nyare bilar är svårare att stjäla och kommunerna har arbetat med att förbättra säkerheten.

Det säger Lena Brodin på Brottsförebyggande rådet i Sandviken.

- Det är allt från belysningar på parkeringar, förbättrade parkeringshus och så har polisen jobbat mer offensvit mot det här. Så det är positivt, säger hon.

I Gävleborgs län minskade antalet bilbrott förra året. Från 2700 år 2005 till 2100 förra året.

Även de rena bilstölderna har minskat.

I Gävleborg har stölderna av bilar halverats sedan 2004.

Förra året stals drygt 700 bilar jämfört med dubbelt så många för två år sedan.

- Men den positiva trenden kommer att plana ut, berättar Lena Brodin på Brottsförebyggande rådet i Sandviken.