Hälsingegårdarna upp på världsarvslistan

Hälsingegårdarna tog på torsdagen ännu ett steg mot att bli världsarv.

På torsdagen beslutade nämligen regeringen att lämna in en ansökan till FN-organet Unesco om att föra upp Hälsingegårdarna på världsarvslistan.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth säger att Hälsingegårdar utan tvekan är ett enastående exempel på nordisk byggnadstradition och en värdefull del av vårt kulturarv som är viktig att bevara.

De 15 objekt som nu nomineras av Sverige har valts ut från ett rikt inventeringsmaterial på omkring 1000 Hälsingegårdar efter ett brett förankringsarbete med kommuner, föreningar och berörda markägare.