Lära sig mer om religion i Indien

Indien är ett land som kan lära oss svenskar en hel del om religion. Ja, det tror två studenter på Högskolan i Gävle som har fått ett stipendium på 22.000 kronor för att bland annat studera hur man lär ut världsreligionerna i skolorna på ett bra pedagogiskt sätt.

Högskolestundenterna Mikaela Edberg och Hanna Hedman från Sandviken, ska åka till Indien och studera hur religionen påverkar männsikan. 
Stipendiet kommer ursprungligen från Svenska Missionsrådet och delades ut av avdelningen för religionsvetenskap på Högskolan i Gävle. Mikaela ska bli religionslärare. Hanna har ännu ej bestämt sig, men ska studera  i Indien om religionen kan eller ej lyfta kvinnorna till ett mer jämställt samhälle. Studierna i Indien ska ligga till grund för en c och D uppsats som ska presenteras i maj på Högskolan i Gävle

Sa högskolestudenterna från Sandviken Mikaela Edberg och Hanna Hedman. Studierna i Indien ska ligga till grund för en C och D uppsats som kommer att presenteras på högskolan i Gävle i maj. Reporter: Anders Ekholm