Barnen ofta otillräckligt vaccinerade

Privatpraktiserande läkare uppmanar nu alla familjer som åker till Turkiet och Thailand att inför resan låta sina barn bli vaccinerade mot gulsotssjukdomen hepatit B.

Detta utifrån en studie på Arlanda som visar att endast hälften av barnen som åker utomlands har vaccinerats mot gulsot.

- Hepatit B ger en inflammation i levern som är allvarlig eftersom man kan dö av den, säger Ewa Domert som är läkare på Läkarhuset i Gävle.

Trots att hepatit B bara kan överföras genom blodsmitta så finns det risker att man kan få den sjukdomen i Thailand och Turkiet i och med att det förekommer en hög frekvens av trafikolyckor där.

- Gardera sig kan man ju sällan göra eftersom vi vet att utomlands är det ju trafikolyckor som är det vanligaste skadeproblemet som skadar mer än tropiska sjukdomar. På sjukhusen där har man inte samma kvalitet och ibland så används flergångssprutor och det innebär högre risker, säger Ewa Domert.

Det är bara Scandinavien England och Holland som inte har infört vaccination av alla barn mot Hepatit B och Lanstinget Gävleborg har slutat med att ge sådana vaccinationer.

Resenärer är alltså utlämnade till privatpraktiserande läkare och det är inte billigt att ta en kombinationsvaccinering som gäller både hepatit A och B.

För en familj med två barn så kostar det ca 5000 kronor men då är också barnen skyddade för resten av livet.