Familjerådslag och föräldrastöd ska stoppa ungdomsbråken i Söderhamn

Familjerådslag och föräldrastöd ska få stopp på ungdomsbråken i Söderhamn.

Under hela hösten har det varit oroligt mellan olika ungdomsgrupperingar vid två skolor på norr och nu har kommunen tillsatt en arbetsgrupp för att komma tillrätta med problemen.

- Vi kommer jobba över flera områden. Vi kommer jobba mot föräldrar, i skolan, med fritidsfrågor och med integration både med svenskar och med de med utländsk bakgrund, säger drogsamordnaren Marcus Häggström som har fått i uppdrag att samordna insatserna.

Det är ungefär 25 ungdomar i åldrarna 10-16 år från Kvarnmyraskolan och Norrtull i Söderhamn som ofta är osams och hamnar i bråk med varandra.

Men det handlar inte om bråk med rasistiska förtecken menar Marcus Häggström.

- Nej, det finns personer med både svensk och utländsk bakgrund i bägge grupperna, säger han. 

Under den här veckan har Marcus Häggström dragit upp riktlinjer för att komma tillrätta med problemen vid dom två skolorna Kvarnmyra och Norrtull.

Bland annat har en arbetsgrupp från olika förvaltningar satts ihop och Marcus Häggström har stora förhoppningar att problemen får en bra lösning.

- Ja, det har jag goda förhoppningar om, säger han.