Sjukskrivningarna minskar mest i Gävleborg

Sjukskrivningarna minskar mest i Gävleborg.

Landstinget Gävleborg är det landsting där sjukpenningdagarna har minskat mest i landet, nämligen 18,7 procent 2006 jämfört med 2005.

Landstinget Gävleborg får 49 miljoner i statsbidrag för 2006 som en konsekvens av att sjukskrivningarna minskar.