Älgolyckor mot strömmen

Älgolyckorna i Sverige ökade förra året med drygt 20 procent, men gävleborg går mot strömmen.

Gävleborg var det enda län där älgolyckorna minskade - från 160 stycken år 2005 till 140 under 2006 - det visar statistik från det nybildade Nationella viltolycksrådet.