Vattenledning har sprungit läck söder om Högbo

En huvudvattenledning som försörjer stora delar av Sandviken kommun sprang läck söder om Högbo på måndagen.

Dessutom är vattnet i Sandviken missfärgat på grund av att vattentäkten, sjön Öjaren just nu är grumligt samt att läckan i sig grumlar vattnet.

- Ja, på den här platsen så ligger det en huvudvattenledning som kommer upp från Rökebo vattenverk som förser hela Sandviken med dricksvatten och dessutom delar av Storvik, Kungsgården och Hammarby, säger Johan Rune som är miljöingenjör vid Sandviken energi.

Det är strax söder om Högbo längs med 272:an som läckan har uppstått.

På vägen ligger det vatten och hastigheten är nedsatt till 50 km i timman. Senare under dagen kommer vägen att ledas om för att man ska kunna gräva.

Förutom att det läcker så är också vattnet i Sandviken missfärgat.

- Det som också har skett är att vi har haft isfritt på Öjaren som är våran ytvattentäkt i Sandviken. De kraftiga vindarna har rört om i vattnet och grumlat det, säger Johan Rune.

Men enligt Johan Rune så är missfärgningen helt ofarlig, dessutom missfärgas vattnet av läckan.

Men frågan är då om inte ledningarna ska tåla lite kyla som är orsaken till läckan?

- Det kan man tycka men det är ju så enormt långa sträckor så på vissa platser är det mer känsligt än på andra och marken är ju alltid lite rörlig, säger Johan Rune.