Idrottande barn känner press från föräldrar

Överraskande många idrottande barn känner negativ press från sina föräldrar. Det visar en ny doktorsavhandling som nu läggs fram vid universitetet i Karlstad.

Det är idrottspedagogen Christian Augustsson, som i sin doktorsavhandling, har undersökt hur barn upplever press från föräldrarna i samband med idrottande.
Den nya studien från Karlstad visar att uppemot 30 procent av barnen känner negativ press från sina föräldrar. Något som kan leda till att barnen känner sig otillräckliga och i värsta fall slutar med sitt idrottande.