Allt fler äldre får vänta på en plats i ett äldreboende

Allt fler äldre får vänta på en plats i ett äldreboende.

Kommunerna lämnar rapport till länsstyrelsen en gång i kvartalet och av Gävleborgs kommuner utmärker sig Sandviken.

Där väntar ett 60-tal äldre på en plats i ett särskilt boende och ett 20-tal väntar på plats i korttidsboende.

De äldre i Sandviken som väntar på en plats i ett äldreboende får vänta till sommaren.

- I budgeten för 2007 så har vi fått ett ökat anslag då vi har möjlighet att öka antalet platser men det kommer bli en viss fördröjning så tidigast till sommaren har vi tagit fram ett antal nya platser, säger Torbjörn Rönnqvist som är nytillträdd ordförande för äldreomsorgsnämnden i Sandviken.

Med ett 60-tal väntande på plats i ett äldreboende och tjugotalet väntande på korttidsboenden kan inte Sandvikens kommun erbjuda alla en plats inom de tre månader som ska gälla.

Det måste kommunerna numera rapportera till länsstyrelsen.

I Gävleborgs län har antalet äldre som måste vänta längre än tre månader på sitt beviljade äldreboende eller korttidsboende blivit långt fler än vid första rapporteringen.

Gävle och Söderhamn hade fem respektive sex äldre som väntat mer än tre månader. Ljusdal hade 14, Hudiksvall och Nordanstig 11 .

I Ovanåker, Bollnäs, Hofors och Ockelbo hade ingen behövt vänta så länge.

Men så är det Sandviken. Där är det enligt länsstyrelsen stora problem eftersom ett stort antal får vänta långt över tre månader. Där tog kommunen bort flera platser för ett par år sedan.

- Då gick det bra med den nedskärningen men nu ser man att trycket har ökat så pass mycket så vi skulle ha behövt dem platserna som vi då tog bort, säger Torbjörn Rönnqvist.

De som får korttidsplats är i första hand de som kommer från sjukhuset.

Rum på äldreboende erbjuds nu dem som fick bifall i augusti och i början av september.

Till Torbjörn Rönnqvist som i år blev ny ordförande i Sandvikens äldreomsorgsnämnd hör anhöriga av sig.

- Man känner sig orolig som nära anhörig. Det känns inte tillfredsställande, säger Torbjörn Rönnqvist.