Omvårdnadsförvaltningen i Söderhamn är bäst i landet

Omvårdnadsförvaltningen i Söderhamn anses som en av de bästa i landet på att uppmuntra medarbetarna till ständigt lärande och utveckling.

Som ett bevis på det har alla 600 anställda bjudits in till en cerenomi i rådhuset i Söderhamn på tisdag och onsdag kväll.

När organisationen Arbetsmiljöforum i december granskade omvårdnadsförvaltningens verksamhet blev man imponerade över hur verksamheten fungerar.