Högskolan i Gävle får stipendiepengar

Högskolan i Gävle får 140 000 kronor som ska gå till fem studentstipendier.

Stipendierna ska göra det möjligt för studenter att på plats i ett utvecklingsland skaffa material till en C- eller D-uppsats.