Problem med varmvatten och värme i Gävle

Boende i stora delar av Gävle var på onsdagsförmiddagen utan värme och varmvatten, enligt driftledningen på Gävle Energi.

Problemet orsakades av leveransproblem hos Karskär Energi samt reparationsarbete på värmeverket Johannes.

De som framförallt var drabbade var boende i Valbo, Hille, Sätra och delar av centrala Gävle.

Man uppgav från Gävle Energi att problemen skulle lösas under dagen.