Regeringen vill skrota älgjaktlicenserna

Regeringens särskilde utredare av hur älgjakten genomförs vill skrota dagens system med licenser och istället införa en lokal förvaltning.

Han vill också att älgförvaltningsområdena blir större än dagens licens- eller älgskötselområden, skriver Västerbottens-Kuriren.

Utredningen presenteras för regeringen efter sommaren.