Åby gård kan bli nytt ridhus

Valboslätten vid Åby gård kan bli den plats där Gävle kommun bygger en ny ridsportanläggning.

Det tycker i alla fall de tjänstemän som haft i uppdrag att hitta det lämpligaste området för anläggningen.

Det som talar för Åby gård är de stora markområdena som kan ge plats för 200 hästar från tre ridklubbar.

De alternativ som finns kvar är förutom Åby gård även Järvsta och Sofiedal.