Korv och matvagnarna får tillstånd till november

De fyra korv och matvagnar som finns på stortorget i Gävle får tillstånd till att fortsätta sin verksamhet fram till och med första november i år.

Det vill bygg och miljökontoret i Gävle som nu går försiktigt fram på grund av de tidigare kontroverser som uppstod när antalet korvvagnar skulle utökas från tre till fyra.

Tekniska kontoret kräver nu att korvvagnsägarna måste söka bygglov inför varje säsong och att vagnarna måste vara inglasade samt att utemöblerna måste passa in i omgivningen.

Bygglovsansökningen kostar korvvagnsägarna omkring 2000 kronor varje gång.