Facklig strid inom Gävle Energi

Inom Gävle Energi - de som levererar el till de flesta gävlebor - pågår det just nu en strid om vem som ska bestämma.

Sedan i våras har det tidigare kommunalrådet Mats Ågren varit styrelseordförande men när nu en ny styrelseordförande skulle väljas så blev Mats Ågren petad av facket.

Det är en avfallspanna som striden egentligen handlar om.

Sedan en lång tid tillbaka har det funnits planer på att bygga ett kraftvärmeverk i Gävle där man ska elda sopor. En mycket lönsam affär enligt den tidigare styrelsen i Gävle Energi.

Men Mats Ågren och det socialdemokratiska partiet har med tiden motsatt sig detta bygge, och i somras vände Ågren och socialdemokraterna med stödpartier skutan mot ett delaägarskap i Karskär energi, KEAB, istället.

Det är detta som har retat upp många på Gävle Energi, inte minst facket.