Storsatsning för att få bort stöket från Stortorget i Gävle

Nu ska det satsas rejält för att få bort stöket från Stortorget i Gävle under fredag och lördagskvällarna.

Det är Kultur och Fritid i Gävle samt Brottsförebyggarna BIG som står bakom satsningen.

- Vi kommer ha ett par bilar med åtminstone fyra personer i varje bil under fredag och lördagskvällar under perioden april-oktober, säger Lars Sjödin som är avdelningschef på Kultur och Fritid i Gävle.

Fritidsgårdspersonal ska nu utbildas i att lösa konflikter och antingen slussa ungdomar vidare till lördagsöppna fritidsgårdar, eller skjutsa hem de i bilar som kommunen ställer upp med. Det här projektet är så superfärskt att man inte ens har skrivit ner en projektplan för att lämna in till Kommunstyrelsen. Både Lars Sjödin och en personal från Kultur och Fritid kommer idag att på ett tåg till Stockholm skriva projektplanen. Från början hade man tänkt anta ett projekt från Stockholm som heter Lugna gatan men summan på 5 miljoner per år avskräckte. Istället startar man nu alltså projektet vuxenvandrarproffs som kommer kosta knappt en tiondel av den summan, alltså en halv miljon.
 - Förhoppningsvis kan vi ha en projektplan klar nästa vecka och den skickar vi direkt till Kommunstyrelsen, säger Lars Sjödin.
På fritidsgården Brynjan blev man glad över intitiativet och föreståndaren Ullrika Gidåker kommer att bli en av dem som kommer att cirkulera i city och slussa vidare ungdomar till Brynjan som har lördagsöppet.
Även Lars Björlund som driver fritidsgården Block 17 i Gävle city gladdes åt beskedet och kan nu också tänka sig att ha gården öppet även på lördagskvällarna