Valbo kan få länets största ridsportsanläggning

Allt tyder nu på att den nya ridsportanläggningen som planeras i Gävle kommer att byggas vid Åby Gård på Valboslätten. Detta sedan byggnads och miljönämnden i Gävle kommun bestämt sig för att förorda just Åby Gård.

Gävle Ponnyklubb på Valboåsen är i allra störst behov av en ny anläggning - en klubb som ligger så illa till att vägen till ridhuset riskerar att rasa ner i Gavleån. Och dessutom ligger ridskolan på en vattentäckt. Nu ser det ut att bli aktuellt med en flytt under nästa år. Byggnads och miljönämnden i Gävle kommun anser att Åby Gård i Valbo är den bästa placeringen för en ny ridanläggning.
Åby Gård är också - enligt en omröstning på Gävle Ryttarsällskaps hemsida - de aktivas förstahandsval. På andra plats kommer Järvstaängarna. Totalt har 150 personer röstat.