Satsning på sjöar och vattendrag i länet

I år ska det satsas mer på naturvård i sjöar och vattendrag i Gävleborg. Det står klart när Naturvårdsverket nu fördelar 2007 års pengar till naturvård runt om i landet.

Ann Gudén, enhetschef på länsstyrelsen, säger till SR Gävleborg att man först och främst ska fortsätta att satsa på skogen, som är mest hotad, men att man även ska satsa på sjöar, vattendrag och hav.

Nära 70 miljoner kronor är det som Gävleborg får det här året för naturvård.

Det handlar bland annat om satsningar på hotade arter, undersökningar av bottenfauna och fiskbestånd i vattendrag. Men den största summan, 50 miljoner, går till att bilda nya naturreservat.

Förra året bildades 12 nya reservat, och i år blir det troligen ungefär lika många. Bland de områden som ligger bäst till i år kan vi nämna Lappkullen i Delsbotrakten och Skvallerbäcken i Söderhamns kommun.

Totalt finns nu drygt 130 naturreservat i länet, men det är inte säkert att det blir så väldigt många fler på sikt.

- Det finns ju inte oändligt många områden som är värda att bli naturreservat, säger Ann Gudén, enhetschef på länsstyrelsen.

När den tiden är inne får man rikta in sig på att bara sköta om de naturreservat som finns.