Många lanthandlare försvinner?

På drygt 30 år har 40 orter i länet förlorat sin sista butik - och småbutikerna blir allt färre.

Inom en snar framtid riskerar hälften av de kvarvarande lanthandlarna att läggas ned.

Det befarar Bertil Karsbo som är projektledare och mentor för 26 butiker.

2001 startades projektet affär på landet i Gävleborg.

Bertil Karsbo är projektledare och mentor och har kurser för handlarna.

För närvarande deltar 26 lanthandlare och de flesta har det mycket kärvt ekonomiskt. I Hällbo strax söder om Bollnäs tog byborna själva över lanthandeln 1999 genom att bilda en ekonimisk förening. Affären finns fortfarande kvar. Men det är ingen vinstmaskin, det berättar föreningens ordförande Inge Cedergren.

Det är tack vare bidrag från privatpersoner och från länsstyrelsen som gör att Hällbo boa - som lanthandeln heter - finns kvar. För som Inge Cedergren säger har affären i sig aldrig visat några vinstsiffror. Nu får föreningen inte längre något bidrag från länsstyrelsen så hur det kommer gå för Hällbo boa i framtiden är ovisst.