Kemisk myggbekämpning även i år

Det kommer med största sannolikhet att genomföras kemisk myggbekämpning i området kring Nedre Dalälven även i år.

Beslutet kommer formellt att tas i februari men de senaste dagarna har Kemikalieinspektionen fått in flera remissvar från olika instanser.

Skogsstyrelsen säger ja till myggbekämpningen. Det gör också länsstyrelsen i Uppsala län men vill dessutom ha noggranna kontroller och uppföljningar.

Jordbruksverket har också svarat ja men de vill att det ska gå 14 dagar innan man släpper ut korna att beta på marken där man sprutat med medlet.

På måndag går remisstiden ut och då ska ytterligare en handfull instanser komma in med sina svar, bland annat Naturskyddsföreningen, Sandviken kommun och Heby kommun.

Problemen med myggen i Nedre Dalälvsområdet har funnits i minst 30 år.

En av de första åtgärderna för att bli av med myggplågan var att lägga ut fällor, en påse där myggan sögs in. Det gjordes i början av 90-talet men den första besprutningen med medlet BTI gjordes på prov år 2001.

Sedan 2002 har man varje år, bortsett från 2004, sprutat i området och myggen har varit betydligt färre.

Upplandsnytt har ringt runt till de instanser som ännu inte kommit in med sina remissvar för att se hur de ställer sig till myggbekämpningen. De flesta är positiva men Artdatabanken som arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige, säger bland annat att de tidigare år framfört mycket kritiska synpunkter men att de för i år ännu inte tagit ställning.

På Kemikalieinspektionen säger de ansvariga att det med största sannolikhet kommer att ske besprutning även i år.