Gävleborg kan bli del av ny storregion

Gävleborgs län kommer att försvinna, helst så tidigt som 2010.

Det är en av slutsatserna i den så kallade ”ansvarsutredningen”.

Därför kommer den kommande nye landshövdingen att ha en viktig uppgift i att lotsa länet in i en större ”storregion” som kan bli så stor som hela Norrland.

Vem ska då bli vår nya landshövding? Kalle Guldberg på enheten för skötsel av natur föreslår sig själv.

- Det måste vara en bra analytiker och han får gärna heta Gullberg, säger han och skrattar.

Kalle Gullberg föreslår alltså sig själv som ny landshövding och det är i så fall en grannlaga uppgift som han tar på sig när den nuvarande landshövdingen Christer Eirefelt träder tillbaka i september.

Den så kallade ”ansvarsutredningen” bekräftar idag för radio Gävleborg att de kommer att föreslå att alla län skrotas.

Dagens 21 län kommer istället att uppgå i mellan sex och nio så kallade ”storregioner”.

Storregionerna kommer att ha samma uppgifter som länen har idag och dessutom få ta över fler områden som staten har hand om idag.

Den nye landshövdingen, som alltså får ta över om ett drygt halvår, kommer troligen att spela en viktig roll i hur Gävleborgs län faller ut i den här utvecklingen.

Mats Hindström är chef på avdelningen för landsbygd och natur på länsstyrelsen och han tänker sig en stridbar statsman som ny landshövding.

- Göran Persson är väl ledig? Det kan ju vara ett tänkbart alternativ, säger han.