Akut läkarbrist inom primärvården i Sandviken

Läkarbristen inom primärvården i Sandviken är akut.

Särskilt kritiskt är det vid hälsocentralen i Centrum och försöken att rekrytera nya läkare har hittills inte gett några resultat.

Det skriver sex oppositionspolitiker i en motion till landstingsfullmäktige.

Motionärerna poängterar att de hälsocentraler som nu sköts av andra än landstinget har visat sig kunna rekrytera läkare och även behålla dem.

Därför föreslår de sex motionärerna att landstinget även upphandlar driften vid hälsocentralen Centralen i Sandviken.