Chef inom länsstyrelsen Jo-anmäld

En fiskare från Axmar i Gävle kommun har Jo-anmält chefen för naturenheten på länsstyrelsen.

Fiskaren skriver i anmälan att han bemötts med nonchalans från länsstyrelsechefen när han försökt föra en dialog om varför sälskadebidraget sänkts.

Mannen anser att sänkningen skett på felaktiga grunder.