Läkare vid Gävle sjukhus anmäld

En läkare vid akuten på Gävle sjukhus har anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, för att ha missbedömt en brännskada.

Föräldrarna till den drabbade pojken skriver i anmälan att läkaren missade att deras tvåårige son hade tredje gradens brännskada.

Föräldrarna är också kritiska till att antibiotika inte sattes in.

Det hela ledde till att sonen slutligen remitterades till Akademiska sjukhuset i Uppsala där han tvingades till operation och isolering.