Patienter i livets slutskede får bättre hjälp

Nu har verksamheten för patienter i livets slutsked kommit igång vid Närvårdscentrum i Hudiksvall.

Närvårdscentrum, som ligger under primärvården, består av läkare och sjuksköterskor som tillsammans arbetar med patienter i det egna hemmet.

- Det här är en viktig del, för att göra de svårt sjukas sista tid så bra som möjligt, säger läkaren Ingrid Henke.

Inom närvårdscentrum så finns det två grupper.

Den ena arbetar med patienter som ska lämna sjukhuset. Där förbereder man i hemmet, så att allt ska fungera för den sjuka.

Den andra, som Ingrid Henke arbetar med, är den palliativa vården. Där tar man hand om patienter i livets slutskede.

Tanken är att den sjuka ska få en sån bra sista tid i livet som möjligt och att även anhöriga ska få hjälp, ofta i form av samtal.

Liknande verksamheter finns redan på flera håll i landet. Bara i Gävleborgs län arbetar man sedan en tid tillbaka på det här sättet i Gästrikland, Bollnäs och Söderhamn, och nu alltså också i Hudiksvall och Nordanstig.

- När man är svårt sjuk så gör man ofta en väldigt lång resa, från det att man kämpar för att bli frisk till att man får beskedet om att det inte går att bota, säger Ingrid Henke.