Läsning av rektors epost anmäld

En tidigare rektor vid Torsbergsgymnasiet i Bollnäs har anmält till Datainspektionen att hans e-post gåtts igenom på uppdrag av ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden.

Rektorn slutade sin provanställning i september i fjol och fick i oktober veta att hans e-post gåtts igenom.

Enligt anmälan var avsikten med postgranskningen att hitta mejl som en annan medarbetare skickat till rektorn.

Denne kallades därefter till ett möte för att stå till svars för innehållet i mejlet.

Datainspektionen har nu beslutat att granska fallet och har begärt in svar på en rad frågor från nämnden.