Plus för landstingets ekonomi

Landstinget Gävleborg har vänt den negativa ekonomiska utvecklingen.

Förra året gick landstinget 216 miljoner plus, vilket kan jämföras med året innan då man gick nästan 120 miljoner kronor minus.

Anledningen är dels att landstinget under förra året genomförde ett stort sparpaket, som bland annat innebar att drygt 200 anställda har fått sluta.

Ekonomin har dessutom förbättrats av ökade skatteintäkter och återhållsamhet på utgiftssidan.

Gävle sjukhus dras med det största underskottet. Resultatet där förra året blev minus 94 miljoner kronor.