Strömsbruks skola har fått miljöpris

Strömsbruks skola i Nordanstig, som ska läggas ner efter vårterminen, har fått Uppsala Stifts miljöpris 2006. 

Motiveringen säger bland annat att ”Strömsbruks skola oförtrutet sedan många år tillbaka ger eleverna kunskaper i konsten att källsortera, odla grönsaker och potatis - samt att ta till vara bär och svamp som naturen ger. Kretslopp, naturhänsyn och naturvård lärs ut på plats utomhus.” 

Skolan får dela priset med Uppsala läns bygdegårdsdistrikt, och får dela på prissumman på 20 000 kronor.

Det var strax före jul som kommunfullmäktige i Nordanstig tog beslutet att lägga ner Strömsbruks skola efter vårterminen.