Läget stabilt - men risk för ytterligare översvämningar

Det akuta läget med översvämningarna i Gysinge är nu över.

Risken finns dock att det fryser till igen och då kan vattnet börja stiga ännu en gång och stora områden vid sidan av Dalälven är fyllda av is och vatten.

- Blir det kallt så kan ju nya isproppar uppstå säger, Rolf Hedström, räddningsledare på plats i Gysinge.