Rekordstark vinst för Sandvik

På torsdag morgon presenterade företaget Sandvik sitt bokslut för 2006.

Bland annat gör företaget en vinst på 11 miljarder kronor, och det är det bästa någonsin enligt företagsledningen.

Sandvik redovisar en vinst före skatt på drygt 3,1 miljarder kronor för fjärde kvartalet.

Det ska jämföras med en vinst på drygt 2,5 miljarder kronor samma period året innan.

För helåret blev vinsten drygt elva miljarder kronor, 26 procent bättre än 2005, medan försäljningen under helåret steg med 14 procent till 72 miljarder kronor.

- Resultatet under fjärde kvartalet hamnade i linje med vad vi hade förväntat oss, säger Lars Pettersson till TT.

Även andra siffror ökar - omsättningen var 19,4 miljarder kronor jämfört med 17,5 miljarder motsvarande period året före.

Orderingången ökade till 19 miljarder kronor, från 16,7 miljarder kronor.