Sandviken kommun startar jämställdhetsutbildning

Fler män borde våga bryta könsbarriärerna på arbetsmarknaden.

Det tycker Sandvikens kommun som tillsammans med Arbetsförmedlingen nu startar en jämställdhetsutbildning som ska få in fler män i kvinnodominerade yrken.

- Det är inte bara tork i baken utan det är många tunga lyft som det behövs karlar till, säger snickaren Bengt-Olov Mosell som anmält intresse till utbildningen.

För att öka intresset för kvinnodominerade lågstatusyrken bland män men även bland kvinnor har Sandvikens kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen startat ett jämställdhetsprojekt.

Det är 16 arbetslösa som ska testa hur det är att jobba med äldre och handikappade. Efter det ska en del av dem få chansen att fortsätta utbilda sig inom vården.

Intresset är stort både från verksamheterna, äldreomsorgen och handikappomsorgen men också från arbetssökande, säger projektledaren Anna-Karin Johansson.