Pärssinen KU-anmäler regeringen

Regeringen KU-anmäls för sitt beslut att lägga ned Arbetslivsinstitutet.

Det är Raimo Pärssinen, socialdemokraternas distriktsordförande i Gävleborg, som KU-anmäler regeringen.

Raimo Pärssinen vill att konstitutionsutskottet ska granska om regeringens hantering av ärendet överensstämmer med det beredningstvång som finns i regeringsformen.

Pärssinen anser bland annat att regeringen bara har gett vaga och allmänna förklaringar till sitt beslut, och att ingen beredning har skett.