Politikerna utlovar inga nya rehabplatser

Vid stängningen av avdelning 73 i Sandviken förlorade Gästrikland 14 rehab-platser för äldre och ansvariga politiker tvår nu sina händer inför frågan var de gamla ska ta vägen. Det är tjänstemännens sak säger Tommy Berger, socialdemokratisk ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tommy Berger säger till Radio Gävleborg att det säkert finns flera kostnadseffektiva lösningar på hur de 14 försvunna platserna ska ersättas. Det sedan det i veckan blivit klart att 8 utlovade ersättningsplatser på Södertull i Gävle skjuts på framtiden, sedan landstingets samarbete med Gävle kommun gått i stöpet.
En ny lösning kan vara att inrätta nya platser på Gävle Sjukhus, säger han.
Tommy Berger understryker dock att frågan om de försvunna platserna bara utgör en del av den planerade nya organisationen för rehabilitering av äldre. Medan den organisationen växer fram är det sjukhusledninges sak att ta hand om patienterna från 73:an, menar han. 

Men enligt Lars Gunnarsson, biträdande sjukhusdirektör, så är det än så länge oklart var dom nya rehabplatserna ska placeras.