Belönad för knarkbekämpning

Drog- och brottsbekämpningsprojektet ”Hälsing” har sedan det drog igång 2006 varit mer än framgångsrikt. Nu belönas projektledaren och söderhamnspolisen Sune Nordh med utmärkelsen ”årets narkotikapolis” för sina insatser mot den narkotikarelaterade brottsligheten.

Utredningspolis Sune Nordh själv är förstås hedrad över utmärkelsen, men framför allt glad över bekräftelsen på att narkotikapolisen i funnit en arbetsmetod som också polisledningen vill framhålla som effektiv och bra.
Mindre roligt är det för de som gör sig skyldiga till så kallad narkotika-relaterad brottslighet. Redan under projekttidens 2 första månader greps och straffades inte mindre 108 personer.
Sune Nordh vill dock mot bakgrund av sin erfarenhet understryka att det är till föga hjälp att bara låsa in narkomaner. Efter avtjänat straff börjar de ofta om på ny kula med droger och brottslighet, säger han.