Kritik mot sopförbränning

Från och med årsskiftet minskas kostnaderna för gävlebornas sopförbränning. Soporna ska skickas till Sundsvall istället för till Uppsala för förbränning, vilket blir billigare.

Om dessutom sopförbränningsskatten tas bort - som regeringen nu planerar - så kan det det leda till sänkta sophämtningsavgifter för hushållen.

Men vid Naturskyddsföreningen - som medverkade till att stoppa bygget av en förbränningsanläggning i Gävle för några år sedan - är man mycket kritiska.

Klimatpåverkande och resursslösande förbränning ska inte stimuleras tycker Per-Olof Ericksson, ordförande för Naturskyddsförening Gävleborg.

På Naturskyddsföreningen Gävleborg är man orolig för att billigare sopförbränning gör att fler väljer att skippa återvinningen.

Naturvårdsverket utreder just nu om man kan införa ett system med materialåtervinning istället för förpackningsåtervinning - något som enligt Gästrike Återvinnare skulle öka återvinningen mer än förbränningsskatten.