Rekordminskning av företagskonkurser

Företagskonkurserna i länet minskade kraftigt i april jämfört med samma månad förra året - från 23 konkurser till 5.

Den här 78 procentiga konkursminskningen är den största i hela landet.

Det visar siffror från kreditupplysningsföretaget UC.

Totalt i Sverige minskade företagskonkurserna med tre procent, mycket tack vare minskningarna i Gävleborgs och Stockholms län.