Forskare på högskolan misstänkt för jäv

En forskare på högskolan i Gävle misstänks för jäv.

Den nämnd med interna forskningsmedel, där forskaren är ordförande, har beviljat pengar till forskningsprojekt han själv är inblandad i.

Mannen, som undervisar på högskolan, säger att han alltid lämnat rummet när beslut tagits som gäller projekt han själv varit involverad i.

Fem lärare och forskare inom en disciplin som är med och konkurrerar om forskningsmedlen kräver nu att nämndens arbete granskas av Riksrevisionsverket.