Rekordlåg arbetslöshet i länet

Läget för de arbetslösa i länet är bättre än på många år.

Det konstaterar länsarbetsnämnden i ett pressmeddelande.

I slutet av april var färre än 10 000 arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i slutet av april.

Enligt länsarbetsnämnden får vi gå tillbaka till år 1991 för att komma i närheten av de siffror som vi har i dagsläget.

I augusti 1991 utgjorde de tillsammans 11 883 personer, i april månad i år omfattade gruppen 9874 personer.

Högst antal personer var det i januari 1994 då 25 736 personer var arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd.