Iggesund Paperboard visar styrkan

På torsdag kom en delårsrapport från Holmen, och Holmens flaggskepp, lyxkartong från Iggesund Paperboard, gick mycket starkt.

Resultatet steg med 30 miljoner kronor mot första kvartalet förra året.

Holmen Timber och Iggesunds sågverk fördubblade sitt resultat från 16 miljoner kronor första kvartalet förra året till 32 miljoner första kvartalet i år.

När det gäller moderbolaget Holmen så var ökningen av vinsten ganska blygsam.