Tonårsaborter ökar mest i länet

Tonårsaborterna ökar igen efter ett par års nedgång, och Gävleborg är ett av tre län där ökningen är störst.

Det visar Socialstyrelsens statistik.

Det är Gävleborg, Västernorrland och Gotland som har det högsta antalet tonårsaborter per 1000 kvinnor.

I hela landet gjorde 25 tonårsflickor av 1 000 abort förra året, och det är en ökning med fem procent jämfört med året före.