Gävle har sämst fastighetsklimat i Mellansverige - Hudiksvall i topp

Gävle har sämst fastighetsägarklimat i Mellansverige, men Hudiksvall har istället fått toppbetyg.

Det visar en utredning som Fastighetsägarna MellanSverige har gjort i elva kommuner.

När det gäller Gävle så är det konkurrensen från kommunala fastighetsbolag, näringslivsklimatet och möjligheterna att bedriva lönsam fastighetsnäring som kritiseras hårdast.

Vad gäller Hudiksvall, som kom på en andra plats i utredningen, så är det god service och korta handläggningstider som prisas av de privata fastighetsägarna.