Furusnickerier i Järvsö läggs ned

Möbelföretaget Furusnickerier i Järvsö slår igen och flyttar i stället sin produktion till Karlhomsbruk i Uppland. Totalt 13 anställda berörs när produktionen i Järvsö upphör den 31 december.

Företaget som bland annat tillverkar möbeldetaljer till IKEA har fått svårigheter med lönsamheten till följd av både ökad konkurrens som pressar priserna och ökade transportkostnaderna.
Förutsättningar bedöms dock som bättre i företagskoncernens anläggning i Karlholmsbruk och de 13 anställda i Järvsö har alla erbjudits att flytta med till den den nya produktionsorten.